3.05.2010

2010.3.12 (FRI)@Shin-Okubo EARTHDOM

2010.3.12 (FRI)@Shin-Okubo EARTHDOM
OPEN 18:30 START 19:00 ADV 1700yen DOOR 2000yen
(RSK)2
Monotsuki
Noto
Suishou no Fune

(RSK)2 are:
Rie: bass(ex. Marble Sheep)
Haruranman: guitar, voice(from Yoshiwara Enjo)
Sachiko: violin, voice
Keiko Higuchi: drums, voice
Sawaka Oka: dance
kootown: sax