7.04.2010

8.8.2010(sun) @Nishi-Ogikubo Rock Shokudo

8.8.2010(sun) @Nishi-Ogikubo Rock Shokudo
charge: 1000yen+order 19:00open 19:30start
Vava Kitora (Sachiko &Yama-akago)
bloom
Yoshino(E,sitar)+yamanaka(iphone)
Suishou no Fune