11.22.2010

Majutsu no Niwa+ASTRO@Shin-Okubo EARTHDOM

11.24.2010(WED)@Shin-Okubo EARTHDOM
EARTHDOM PRESENTS
open 18:30 start 19:30
adv 1,700yen door 2,000yen +drink
Majutsu no Niwa+ASTRO
Nuein
KAWAGUCHI Masami New Rock Syndicate
Monotsuki