2.16.2011

Majutsu no Niwa - 3.7.2011(MON)@Koenji ShowBoat -

Passion & Intension vol.7
3.7.2011(MON)@Koenji ShowBoat
open 19:00 start 19:30
adv 2,300yen door 2,500yen +1drink

sound:
Majutsu no Niwa
Sealed
CELEBS

lighting:
dbqp