7.08.2011

7.10.2011.sun.@Ekoda Flying Teapot 
open 18:00 start 18:30
¥1500+order
 
SACHIKO + FUKUOKA Rinji 
Ichiro(ex.yurayura teikoku) 
Jah Excretion
ONUMA Shiro + Kiyasu 
SUZUKI Junzo