5.08.2013

5.30. THU. 2013 Majutsu no Niwa@Shin-Okubo EARTHDOM


5.30. THU. 2013 Majutsu no Niwa@Shin-Okubo EARTHDOM  

OPEN 19:00 START 19:30 ADV 1700 DOOR 2000 +1drink
no sleeve
Majutsu no Niwa
Kawaguchi Masami New Rock Syndicate
Garakuta
EARTHDOM: 2-32-3-B1Okubo Shinjuku-ku, Tokyo

photo: Motoi Onishi