2.13.2014

TOKYO PSYCH FEST VOL.11

TOKYO PSYCH FEST VOL.11
2.21.2014@Shibuya RUBYROOM TOKYO
OPEN 19:30 START 20:00 CHARGE 500yen
Majutsu no Niwa
Mugen no Araware
Brue Genes